Άγιος Μηνάς, 341 00 Χαλκίδα | Τηλ. +30 (22210) 99310-14
Fax: +30 (22210) 98696
E-mail: info@hotelpelagos.gr

Πως θα έρθετεΤο ξενοδοχείο


Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


Follow us: